КОПИРАЙТИНГ

АВТОРСКИ КОПИРАЙТИНГ ЗА SEO и WEB

Майсторското и креативно създаване на текст се нарича копирайтинг. В ерата на Интернет акцентът при копирайтинг услугите се поделя между художествената и естетична форма на текста, от една страна и полезност и техническа функция за СЕО оптимизация, от друга. Умението на копирайтъра да пресъздава мислите си кратко, убедително, вълнуващо и авторски е признак на опит и висок професионализъм.

Въпреки това, горепосоченото не е достатъчно съгласно съвременните изисквания за копирайтинг. Без да подценяваме таланта вложен за написване на даден текст, описание или анонс, има още няколко сериозни и специфични изисквания за СЕО копирайтинга