УЕБ ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ

Добре обмисления и оформен като структура, навигация и съдържание сайт е основата за добър старт в онлайн пространството. От тази основа зависи цялото бъдеще на сайта и вашия бизнес.

Идейната концепция и ясно дефинираните очаквания са лесни за пренасяне в интернет пространството. За да се получи наистина ефективна концепция, която да отстоява своята позиция във времето и пред конкуренцията, е нужно време за нейното развиване и избистряне. Подценяването на ситуацията и оправданието с обстоятелства, като клиенти и крайни срокове, са най-лошият сценарий за развитието на един уеб или друг творчески проект.

Ние не обещаваме разработване на сайтове за 3 и дори за 5 дни. Ако някой ви обещае подобно кратко изпълнение, бъдете сигурни и в краткия живот на създадения продукт.